top of page

Opći uvjeti

Narudžbom Usluge kod Lavanda Dry d.o.o. ("Društvo") prihvaćate sljedeće Opće uvjete:
 

1. Plaćanje Usluga

Usluge Društva koje ste odabrali na web stranici ili u aplikaciji plaćaju se unaprijed. Plaćanje je moguće izvršiti kreditnom/debitnom karticom, Apple Pay-om ili Google Pay-om (ovisno o dostupnosti) putem sustava Stripe. Poslovni (B2B) korisnici mogu plaćati  virmanski., prema posebnom dogovoru.  Društvo ima pravo otkazati ili ograničiti svoju Uslugu ovisno o raspoloživosti i dostupnosti resursa Društva.
 

2. Određivanje cijena

Cijene usluga, izražene u eurima, navedene su u cjeniku Društva koji se nalazi na web stranici.  Društvo ima pravo promijeniti cijenu Usluge u svako doba, bez prethodne najave.
 

3. Kontaktiranje Korisnika

Radi kvalitetnijeg i preciznijeg izvršenja odabrane Usluge, Društvo ima pravo kontaktirati Vas kao Korisnika putem telefona ili SMS poruke. Nakon što je Usluga ugovorena, Društvo može slati podsjetnike u vezi sa zakazanim vremenom dolaska odnosno izvršenja (Usluge). Društvo također može slati druge obavijesti prikladne za korisnike.
 

4. Odgovornost

Društvo će pri izvršenju Usluge postupati s dužnom pažnjom te će Uslugu izvršiti prema pravilima struke i u razumnom vremenu.

Društvo će poduzimati sve razumne mjere kako bi osiguralo da njegovi djelatnici postupaju s dužnom pažnjom prilikom izvršenja Usluge te da se razumno brinu o vozilu u mjestu gdje se vozilo pere i čisti te dok je pod nadzorom i skrbi Društva., Istovremeno, Društvo ne preuzima odgovornost za sljedeće:
 

  1. Oštećenja, gubitak vozila, bilo kojeg njegovog pripatka ili bilo kojeg drugog inventara vozila i/ili oštećenja bilo koje druge imovine, proizašlo iz ili u vezi nadzora Društva nad vozilom nakon što je Društvo i/ili njegov djelatnik obavijestio Korisnika o oštećenju i/ili nakon što je Korisnik preuzeo, pregledao vozilo te odobrio Uslugu (ne obavještavajući Društvo i/ili djelatnika Društva o postojanju ikakvog oštećenja).
     

  2. Tamo gdje je dokazano da takva odgovornost nastaje, i samo u mjeri u kojoj je dokazano da nastaje, kao rezultat namjere ili nepažnje, kaznenog djela ili bilo koje druge povrede zakona od strane Korisnika.
     

  3. Nadalje, Društvo ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu, bez obzira na to kako je nastala, ako šteta proizlazi iz ili je u vezi s oduzimanjem vozila od strane tijela javne vlasti.
     

Djelatnici Društva nisu ovlašteni primiti bilo kakve dragocjenosti ili druge predmete na čuvanje, stoga Društvo neće snositi odgovornost u slučaju gubitka ili oštećenja takvih predmeta ako ih je Korisnik ostavio na čuvanje Društvu ili njegovim djelatnicima.
 

Korisnici su dužni svoje dragocjenosti pohraniti na sigurno mjesto prije nego vozilo ostave  Društvu.  
 

5. Provjera općeg stanja vozila

Dok je vozilo Korisnika pod nadzorom i skrbi Društva, Društvo je je ovlašteno provjeriti opće stanje vozila. Djelatnici Društva su, u skladu s Politikom zaštite osobnih podataka, ovlašteni prikupiti podatke o vozilu radi kvalitetnijeg izvršenja Usluge što uključuje i fotografiranje vozila kupaca, prije i poslije Usluge te pregled kojim će se utvrditi postoje li neka oštećenja ili ogrebotine.

6. Pravo izmjene narudžbe

Korisnik ima pravo otkazati narudžbu Usluge.  Ako Korisnik otkaže narudžbu više od 1 sata prije zakazanog vremena usluge, Društvo je neće naplatiti. Ako Korisnik otkaže narudžbu unutar 1 sata od zakazanog vremena cijena Usluge naplatit će se u cijelosti.

7. Odgovornosti Korisnika

Korisnik je prije početka Usluge dužan otkriti Društvu i/ili njegovim djelatnicima sve nedostatke oštećenja i ogrebotine svojeg vozila, koje su mu poznate ili na koje sumnja, a da mogu utjecati na izvršenje usluge Društva.
 

Društvo nije obvezno osigurati vozilo korisnika od gubitka dok je u njegovom posjedu. Korisnik je u svakome trenutku odgovoran za osiguranje vozila.

Pritužbe na pruženu Uslugu razmotrit će se samo ako su podnesene za vrijeme obavljanja Usluge ili neposredno nakon što je korisnik preuzeo i pregledao vozilo.
 

Korisnik će odgovarat Društvu za svaku smrt, ozljedu ili štetu i nanesenu Djelatniku, zbog kvara na Korisnikovu vozilu ili bilo kojem štetnom ili opasnom sadržaju na ili unutar vozila.

Budući da sredstvo za poliranje i druga sredstva za čišćenje koja se koriste prilikom pružanja Usluge mogu biti skliska, Društvo preporučuje izniman oprez Korisnika prilikom preuzimanja vozila. Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja je nastala kao posljedica nepridržavanja ovog upozorenja.

Budući da se stara ili neoriginalna boja može oštetiti u procesu čišćenja, Korisnik o svim takvim nedostacima mora obavijestiti Djelatnike Društva prije početka procesa čišćenja.

Društvo moli Korisnika da dječja i pomoćna sjedala postavi natrag sam te da sam provjeri njihovu sigurnost. Ni pod kojim okolnostima Društvo ne odgovara za pravilno postavljanja navedenih sjedala.

Svakom narudžbom Korisnik potvrđuje Društvu da posjeduje rezervni komplet ključeva za vozilo te da Društvo  neće biti odgovorno za gubitak ili štetu koju je uzrokovao vama ili vozilu naš djelatnik koji je slučajno izgubio ključeve ili ih zaključao u vozilu. Društvo će snositi stvaran trošak izrade novog ključa.

Budući da starija vozila mogu imati slabije ili pokvarene materijale, Društvo pristaje izvršiti Uslugu na vozilima starijim od 3 godine uz preuzimanje rizika od strane Korisnika.  

8. Privatnost

Podaci narudžbi ili plaćanju dostavljeni Društvu koristit će samo Društvo i neće se davati bilo kojem drugom pojedincu ili organizaciji. Ostala pravila privatnosti nalaze se u možete  Politici zaštite osobnih podataka Društva.

 

Dodatak A.

Objašnjenje ključnih pojmova

 

Cjenik

Popis cijena ponuđenih u trenutku narudžbe Korisnika za Usluge pružene od strane Društva. 

Usluge

Usluge čišćenja vozila koje nudi Društvo, a Korisnik bira.

Proces čišćenja

Obuhvaća usluge čišćenja vozila ponuđene od strane Društva, a odabrane od strane Korisnika.

Društvo

Lavanda Dry d.o.o. za usluge

Djelatnici

Svaki radnik, zaposlenik ili suradnik Društva koji djeluje za ili u ime Društva,

Korisnik

Osoba s kojom je Društvo sklopilo ugovor, uključujući sve osobe za koje se razumno vjeruje da djeluju s ovlaštenjima ili znanjem Korisnika.

 

Naše poslovanje:

Vlasnik i voditelj obrade podataka

Lavanda Dry d.o.o.

Ulica Dragutina Rakovca 28

10000 Zagreb

HRVATSKA

 

Kontakt e-mail Društva: info@lavanda-dry.hr

Ovo je obavijest o privatnosti tvrtke Lavanda Dry.

MBS 081479628

OIB: 68132526659

bottom of page